Eraküte

Eraküte » Keila » Meist » Ohutus
Print

Ohutus

AS Eraküte kasutab oma katlamajades kütusena põlevkiviõli. Tulenevalt Kemikaaliseadusest  on selle kütuse kasutamisest ja hoiustamisest tingituna Keila linna Põhja tn 27 katlamaja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

Ettevõttele on väljastatud ohtlike kemikaalide käitlemise luba ning ettevõtte tegevus vastab Kemikaaliseaduse nõuetele.


Teave ohtlike kemikaalide käitlemise kohta AS Eraküte Keila Põhja tn 27 katlamajas