Eraküte

Print

Osakonnast

Lisaks kaugkütteteenuse osutamisele pakub AS Eraküte ka lokaalkatlamajade ehitamise, finantseerimise ja käitamise teenust.

Lokaalkütte tarbijateks on hooned, mida ei ole olnud mingil põhjusel mõistlik kaugküttevõrku ühendada. Üldjuhul on  põhjuseks asjaolu, et sooja vajav hoone paikneb kaugküttevõrgust liiga kaugel. Põhjuseks võib olla kas soojatarbija erinõuded soojavarustusele, mida kaugkütte baasil ei ole alati võimalik tagada. Täna on AS Eraküte lokaalkütte klientideks korterelamud, kaubanduskeskused, büroohooned ning muuhulgas ka Tallinna Botaanikaaed.

Lokaalkütte osas oleme valmis ka uutele klientidele pakkuma komplektset teenust, milles sisaldub:
- katlamaja projekteerimise ja ehitamise korraldamine ning finantseerimine
- katlamaja seadmete käitamine, hooldus ja remont
- 24h avariihooldus
- katlamaja tööks vajalikke sisendite (kütus, vesi, elekter) tagamine
- katlamaja käitamiseks vajalike lubade, litsentside ning pädeva personali tagamine

Jättes katlamaja ehitamise ja hilisema käitamise meie hooleks ei pea klient  muretsema  soojatootmise igapäevaprobleemide pärast ning võib rahuliku südamega keskenduda oma põhitegevusele.