Eraküte

Eraküte » Kärdla » Meist » Osakonnast
Print

Osakonnast

Kuni aastani 1996 tegeles Kärdlas soojusenergia tootmisega munitsipaalettevõte Hiiu Soojus. 1996. aastal asutas Kärdla Linnavalitsus munitsipaalettevõtte AS Linnasoojus. 1999. aastal müüs Kärdla Linnavalitsus ettevõtte AS Linnasoojus aktsiad AS-le Servikol. Alates aasta 2005 suvest kuuluvad AS Linnasoojuse varad AS-le Eraküte.

Aastal 2000 kaasajastati uute seadmetega Rehemäe katlamaja , et perspektiivis varustada soojusega kogu Kärdlat. Alates aastast 2000 kuni 2005 ehitati valmis suur osa kaugkütte ühtsest võrgust ja likvideeriti mitmed väheefektiivsed katlamajad, kus soojuse tootmiseks kasutati valdavalt kütteõli ja väikses mahus ka halupuitu. Täna toodetaksegi 95% soojusest Rehemäe katlamajas kohalikust biokütusest. Avariiolukordadeks on võrku ühendatud ka üks kergõlikatel Rehemäe katlamajas ja üks põlevkiviõlikatel Vabaduse katlamajas.

Lõpuni on ehitatud ühtne kaugküttevõrk ja väljavahetud suur osa vanadest trassidest. Kokku on Kärdla kaugküttevõrgu pikkus 5,9 km, sellest 5,2 km on kaasegsetest eeliosleeritud torustikest.

Tarbijatest moodustavad suurema osa korteriühistud. Edasi tulevad osakaalu järgi – linnaasutused, ettevõtted ja Kärdla Ühisgümnaasiumi hooned.

Kärdla linna kütmise eest kannavad hoolt neli inimest.