Eraküte

Eraküte » Uudised » Tallinna Kütte ja Erakütte soojuse müügihinnad jätkavad langust
Print

Tallinna Kütte ja Erakütte soojuse müügihinnad jätkavad langust
08. jaanuar 2015

Tallinna Kütte klientidele on soojuse hind langenud alates detsembrist, mil ettevõte müüs soojust alla piirhinna ning olenemata gaasi aktsiisimäära tõusust prognoosime soojuse hinna alanemist. Jaanuarist kehtiv Tallinna Kütte piirhind on võrreldes 2014. aasta jaanuari piirhinnaga kuus protsenti väiksem.

Müügihinna languse on käimasoleval küttehooajal põhjustanud maagaasi ja sisseostetava soojuse hinnamuutused.  „Ettevõte prognoosib müüa hea turusituatsiooni jätkudes tallinlastele soojust alla kehtiva piirhinna veebruaris ja märtsis“,  märkis Tallinna Kütte juhatuse esimees Priidu Nõmm.

„Soojuse hinda aitab edaspidi kontrolli all hoida kohalike taastuvkütuste kasutamine. Tallinna Kütte prioriteet on suurendada biomassi ja alternatiivsete kütuste osakaalu soojuse tootmisel, mis võimaldab hoida soojuse hinna stabiilsena ning vähendada hinnatõusu survet. „Eelmisel aastal moodustas kohalike taastuvkütuste osakaal Tallinna kaugküttes 42 protsenti. Meie eesmärk on 2017. aastaks tõsta kohalike taastuvkütuste osakaalu 80 protsendini “ ütles Nõmm.

AS Tallinna Küte toodab praegu orienteeruvalt 42 protsenti müüdavast soojusest oma katlamajades, kasutades selleks maagaasi. Ülejäänud osa ostab Tallinna Küte sisse OÜ-lt Tallinna Elektrijaam, Iru Elektrijaamalt, Adven Eesti AS-ilt ja väiksematelt tootjatelt.

AS Tallinna Küttega samasse kontserni kuuluv AS Eraküte prognoosib samuti soojuse hinna jätkuvat alanemist. Tänu puiduhakke, põlevkiviõli ja maagaasi hinna langusele odavneb soojusenergia käesoleval küttehooajal Haapsalus, Valgas, Keilasja Jõgeval. Rapla Erakütte klientide jaoks alaneb kõigi eelduste kohaselt soojuse hind alates veebruarikuust, kui uue puiduhakkekatlamaja seadistamistööd on lõpule viidud.Uudised