Eraküte

Eraküte » Jõgeva » Meist » Osakonnast
Print

Osakonnast

Jõgeva katlamaja on rajatud möödunud sajandi seitsmekümnendatel aastatel linna soojusvarustuseks. Esialgu oli 1970. aastal rajatud katlamajas kolm masuudil töötavat aurukatelt DKVR-6,5-13. Koos linna arengu ja soojustarbimise kasvuga laiendati 1980. aastal katlamaja ja paigaldati täiendavalt kaks aurukatelt DKVR 10-13.

1990. aastate alguses moodustati katlamaja ja Jõgeva linna soojusvõrkude käitamiseks ja haldamiseks munitsipaalettevõte Jõgeva Soojus. 2001. aastal toimunud erastamiskonkursi tulemusena sai katlamaja ja soojusvõrkude omanikuks AS Eraküte.

Alates 2003. aastast toimus soojuse tootmine kahe gaasiküttel töötava veesoojenduskatlaga Viessmann Vitomax 200 võimsusega 7,8 ja 5,3 MW. Maagaasi tarnijaks oli AS Eesti Gaas.

26. veebruaril 2014 avati rekonstrueeritud katlamaja, mis kasutab kohalikku hakkepuitu. Uue kaltlamaja tehnoloogia on efektiivne ja töökindel, millega tõstetakse kogu linna kaugküttesüsteemi varustuskindlust. Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati katlamajja 6 MW võimsusega biokütusel töötav katel koos eelkolde ning abiseadmetega ning ehitati biokütuse ladu. Biokatel katab Jõgeva linna kaugkütte baaskoormuse ning maagaasil töötavaid katlaid kasutatakse tipukoormustel.

Jõgeva linna kaugküttevõrgu pikkus on 8,5 km, millest 2,9 km on  eelisoleeritud torustik. Jõgeval kasutab kaugkütte teenust 87 aktiivset tarbijat, mille hulgas on  52 elamut (~2000 korteriga), üks eramu  ja 34 administratiiv- ja teenindushoonet.

Osakonnas töötab 8 inimest.