Eraküte

Eraküte » Valga » Meist » Ohutus
Print

Ohutus

AS Eraküte kasutab oma katlamajades kütusena põlevkiviõli. Tulenevalt Kemikaaliseadusest  on selle kütuse kasutamisest ja hoiustamisest tingituna Valga Pärna tn 15 katlamaja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte ja Kuperjanovi tn 99a katlamaja ohtlik ettevõte.
Ettevõttele on väljastatud ohtlike kemikaalide käitlemise luba ning ettevõtte tegevus vastab Kemikaaliseaduse nõuetele.

Teave ohtlike kemikaalide käitlemise kohta AS Eraküte Valga katlamajades Pärna pst 15 ja Kuperjanovi tn 99a