Eraküte

Eraküte » Haapsalu » Meist » Ohutus
Print

Ohutus

AS Eraküte kasutab oma katlamajades kütusena põlevkiviõli. Tulenevalt Kemikaaliseadusest  on selle kütuse kasutamisest ja hoiustamisest tingituna Haapsalu linna Niine tn 47a katlamaja A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

Ettevõttele on väljastatud ohtlike kemikaalide käitlemise luba ning ettevõtte tegevus vastab Kemikaaliseaduse nõuetele.

Tutvu teabega ohtlike kemikaalide käitlemise kohta Eraküte
Haapsalu katlamajas, Niine 34 ja Niine 47a.