Eraküte

Eraküte » Rapla » Meist » Osakonnast
Print

Osakonnast

Tänase AS Eraküte Rapla osakonna keskkatlamaja poolt köetavas piirkonnas oli enne 1999. aastat neli väikest ja amortiseerunud katlamaja. Igaüks neist oma eraldi olevate soojusvõrkudega, mida haldasid kaks soojafirmat AS Rapla Soojus ja OÜ Rapla Termo.

Aastal 1999 omandas AS Eraküte AS-i Rapla Soojuse ning leppis kokku OÜ-ga Rapla Termo ühendada omavahel kõik neli võrgupiirkonda, rekonstrueerida üks katlamaja ja likvideerida ülejäänud amortiseerunud katlamajad. Tekkinud uue, ühtse soojusvõrgu haldamiseks asutasid AS Rapla Soojus ja OÜ Rapla Termo uue soojafirma AS Rapla Küte.

AS Rapla Küte alustas tegevust 01.jaanuaril 2001. aastal,  omandades varasemate soojatootjate AS Rapla Soojus ja OÜ Rapla Termo võrgud ning 1999. ja 2000. aastatel rekonstrueeritud vara. Alates 20.detsembrist 2013 omas AS Eraküte 100%-st osalust AS-is Rapla Küte. 18. augustil 2014 kanti äriregistrisse AS Eraküte ja AS Rapla Küte ühinemine, millega kõik AS Rapla Küte varad ja kohustused, sh lepingud, tulid üle AS-ile Eraküte.

Rapla osakond toodab, edastab ja müüb soojust Rapla linnas. Eraküte Rapla osakonnale kuulub Rapla keskkatlamaja ning ka kaks lokaalkatlamaja küttevõrgust eemal asuvate klientide kütteks. Soojusvõrgu pikkus on 11,7 kilomeetrit. Sellest on tänaseks rekonstrueeritud 5,7 km. Firmas töötab kokku kuus inimest. Keskkatlamaja kasutas varem kütteks ainult põlevkiviõli ning 2006. aasta sügisest oli põhikütuseks maagaas.  2015. aasta veebruarist avas Eraküte Raplas uue, hakkepuidust soojust tootva katlamaja, mis võimaldab soojushinda alandada ligi veerandi võrra.  Lokaalkatlamajade kütteks kasutatakse põlevkiviõli.

Kuna Rapla linnas on kehtestatud kaugküttepiirkonnad, siis ongi piirkonnas valdavaks kütteliigiks kaugküte. Muid kütuse liike näiteks puitu ja elektrit kasutatakse peamiselt eramutes. Eraküte Rapla osakond müüb soojust Rapla linnas 110-le hoonele. Ligikaudu pool aastasest soojuse müügist läheb elanikkonnale, ülejäänu mitmesugustele ettevõtetele ning omavalitsuse- ja riigiasutustele.

Alates 2010. aastast vastab Rapla osakond keskkonna ja töökeskkonna korraldus rahvusvahelistele standarditele ISO 14001 ja OHSAS 18001.