Eraküte

Eraküte » Kliendile » Liitumine
Print

Liitumine

 AS ERAKÜTE KAUGKÜTTEVÕRGUGA LIITUMINE

 1. Liitumistaotluse esitamine

Liitumispakkumise saamiseks on vaja esitada meile liitumistaotlus eeltäidetud vormil, mille saate alla laadida siit: taotlus.

Liitumispakkumise esitame ainult liituva hoone kinnistu omanikule või tema volitatud esindajale. Liitumistaotluse esitajal tuleb tõendada oma isik ja kinnistu omandi- või esindusõigus.

Liitumistaotlus palume edastada vastava osakonna klienditeenindusse kas isiklikult kohale tuues, tavapostiga või e-posti teel.

2. Liitumispakkumine

Nõuetekohaselt esitatud liitumistaotluse esitamisel koostame liitumispakkumise, mille väljastame 30 päeva jooksul.
Pakkumise koostamiseks võime küsida lisaandmeid kõikide oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

Liitumispakkumises toome välja järgmised asjaolud ja tingimused:

2.1. Liitumise võimalikkus  - hindame liitumise võimalikkust ja otstarbekust lähtuvalt juriidilistest, tehnilistest ja finantsilistest aspektidest. Uute tarbijate liitumine ei tohi muuhulgas kahjustada olemasolevate tarbijate huve.

2.2. Liitumise tehnilised tingimused 

• Liitumispunkt - omandipiiride määramine.
• Võrgu teeninduspiirid - teeninduspiiride määramine. Üldjuhul ühtivad teeninduspiirid omandipiiriga.
• Mõõtepunkt - paigaldatava soojusarvesti asukoht.
• Lubatud soojuskoormused - maksimaalsed soojuskoormused küttele ja ventilatsioonile ning tarbevee soojendamiseks.
• Nõuded kaugküttetorustikele - määratakse juhul kui liitumiseks vajalik soojustorustiku ehitus jääb liituja ülesandeks. Üldjuhul ehitab Eraküte AS soojustorustikku ise.
• Nõuded soojussõlmele ja soojussõlme ruumile 
   

2.3. Liitumistasu suurus ja tasumispõhimõtted - liitumistasu sisaldab konkreetse liituja kaugküttevõrguga ühendamise kulusid. Liitumistasu võib sisaldada kulusid, mis on teostatud varasemalt liitumise võimalikkuse tagamiseks ja/või täiendava soojusallika paigaldamiseks.

2.4. Poolte õigused ja kohustuse liitumistoimingute teostamisel 

2.5. Pakkumise kehtivustähtaeg 

2.6. Muud eritingimused

2.7. Soojuse müügi tingimused - selleks, et liitujal oleks selgus millistel tingimustel toimub soojusenergia müük peale liitumist, toome viited meie soojusemüügi tüüptingimustele ja lepingule . 

• Soojuse müügi tüüptingimused 
• Soojusmüügilepingu näidis

3. Liitumislepingu sõlmimine

Juhul kui liitujale on meie pakkumine sobiv, sõlmime liitumislepingu, millega määratakse AS Eraküte ja liituja õigused ning kohustused liitumistoimingute teostamisel.

4. Liitumislepinguga võetud kohustuste täitmine

• Liitumistasu maksmine
• Liitumistorustike ehitamine ja soojussõlme paigaldamine

5. Liitumine (kaugküttevõrku ühendamine ja tarbimise alustamine)

Peale liitumistasu maksmist ja liitumiseks vajalike soojustorustike ehitust ning soojussõlme paigaldust sõlmime uue kliendiga soojusmüügilepingu ja soojatarbimine võib alata.

Kuna soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine võib võtta suhteliselt palju aega, siis palume pöörduda meie poole liitumistaotlusega võimalikult varakult.