Eraküte

Eraküte » Kliendile » Hinnakujundus » Kütuste hinnad
Print

Kütuste hinnad

Maagaas

Gaasimüüja poolt edastatud maagaasi hind koosneb järgmistest komponentidest:
- maagaasi hind
- võrguteenuse hind (maagaasi edastamise hind)
- aktsiis (riiklik maks)

AS Eesti Gaas poolt müüdava maagaasi hind arvutatakse igakuiselt valemiga mille muutujateks on:
- raske- ja kerge kütteõli maailmaturuhinnad. Aluseks on arvestuskuule eelneva üheksa kuu keskmised hinnad
- €/USD vahetuskurss. Aluseks on arvestuskuu viimase pangapäeva kurss
 
Mida kallim on nafta maailmaturul ning mida kõrgem on dollar euro suhtes, seda kõrgem on Eestisse imporditava gaasi hind ja vastupidi.
Gaasi võrguteenuse hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Läbi võrguteenuse hinna tagatakse gaasi transpordiks vajalike jaotusseadmete (torustikud jms) olemasolu ja korrasolek.

Põlevkiviõli

Ostetava põlevkiviõli hind sõltub tarnekuule eelneva kuu kergekütteõli hinnast maailmaturul  ja tarnekuule eelneva kuu keskmisest €/USD kursist. Põlevkiviõli hinnale lisandub veel autotranspordi kulu Kohtla-Järvelt ning kütuseaktsiis.

Puitkütused
Hakkepuidu hinnad fikseeritakse reeglina üheks aastaks (oktoobrist oktoobrini). Hakkepuidu hinnad on küll viimase 10 aastaga kallinenud 3 korda,  on tegemist siiski fossiilsetest kütustest odavama ja stabiilsema hinnaga kohaliku kütusega.