Eraküte

Eraküte » Jõgeva » Uudised » Osakonna uudised » Kütteperioodi lõpetamnine ja soojustorustiku surveproovid
Print

Kütteperioodi lõpetamnine ja soojustorustiku surveproovid
06. mai 2013

AS Eraküte Jõgeva osakond soovib oma klientidele ilusat suve ja teatab, et kütteperiood lõppeb 11. mail 2013.a.

Surveproovid algavad 20.05.2013.a ja neid teostatakse trassilõikude kaupa kuni uue kütteperioodi alguseni; rõhk trassis tõstetakse suuruseni 10 – 12 bar.
Palume kaugküttega hoonete valdajatel tagada ohutus soojussõlmedes ja ruumides.
Selgituseks:
•             Kui soojussõlmes on trassi sulgarmatuuriks kuulkraanid, siis tuleb need sulgeda;
•             Kui sulgarmatuuriks on nn vanad vene siibrid, siis nendele tuleb paigaldada pimeäärikud.

Osakonna uudised