Eraküte

Eraküte » Uudised » Küttehooaja algus
Print

Küttehooaja algus
03. oktoober 2013

Taaskord on algamas uus küttehooaeg.

Kütte sisselülitamiseks tuleb maja haldajal avada soojussõlme sisendid.  Erakütte teavitamine või spetsiaalse esindaja kohalolek ei ole vajalik. Mugava sisekliima tagamiseks on soovitav alustada hoone kütmist, kui viimase viie ööpäeva jooksul on välisõhu temperatuuri keskmine püsivalt alla +8C.

Omalt poolt kinnitame, et oleme valmis edastama nii palju sooja, kui seda on vaja meie tarbijate vajaduste katmiseks.

Sujuva kütteperioodi tagamiseks tegelesime suvel  aktiivselt küttehooajaks valmistumisega, korrastades ning renoveerides nii tootmisseadmeid kui ka soojusvõrku. Sel aastal investeerisime 2,6 miljonit eurot, millest ligi poole läks soojustorustiku renoveerimisse ning ülejäänud tootmisesse.

Suve jooksul teostati soojusvõrkude renoveerimistöid kõikides ettevõtte hallatavates piirkondades. Uued soojustorustikud tagavad klientidele maksimaalse varustuskindluse eelseisvaks küttehooajaks ning vähendavad soojuskadusid. Renoveeritavatel lõikudel on soojuskadude vähenemine märkimisväärne. Sõltuvalt läbimõõdust ja teistest ääretingimustest võib lokaalne soojuskadude vähenemine olla keskmiselt 3-4 kordne võrreldes algse olukorraga. Kogumahus rekonstrueeriti ja ehitati sel aasta ligi 1 500 m soojustorustikku.

Lisaks investeeringutele soojusvõrkudesse tegeleme järjepidevalt oma tootmisallikate töö optimeerimise ja parandamisega. Selle aasta silmapaistvaim projekt on Jõgeva katlamaja üleviimne hakkepuidule, mille tulemusena hakkab uus biokatel tulevikus katma Jõgeva linna kaugkütte baaskoormust ning maagaasil töötavaid katlaid kasutatakse tipukoormuste katmiseks.

Rohkem kui pooltes meie kaugküttepiirkondades on teostatud vajalikud investeeringud ning soojust toodetakse peamiselt hakkepuidust. Maagaasist ja põlevkiviõlist loobumise positiivne mõju peegeldub otseselt nende piirkondade müügihindades, mis jäävad tunduvalt alla Eesti keskmise soojuse hinnataseme. Erakütte strateegiliseks suunaks on fossiilsete kütuste vähendamine soojuse tootmises ning kohalike ja taastuvate ressursside osakaalu suurendamine. Jõgeva katlamaja rekonstrueerimise lõpetamisel plaanime koostöös KIKiga investeerida järgmisel aastal Erakütte maagaasil töötavasse katlamajja Raplas. Rapla katlamaja rekonstrueerimise käigus plaanitakse paigaldada 5 MW võimsusega  biokütuse katel, mis toodaks soojust baaskoormuse katteks ning maagaasi katlaid kasutatakse edaspidi tipuvõimsustel. Esialgsetel prognoosidel katlamajade biokütusele üleviimine tooks nende piirkondade klientide jaoks soojuse hinnalanguse ligi viiendiku võrra.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida meie hooldus- ja remonditööd võisid tekitada.  Kogu meie tegevus on suunatud eeskätt kliendi heaolu tagamiseks ja kvaliteetse teenuse osutamiseks.

Sooja küttehooaega!

AS Eraküte

Uudised