Eraküte

Eraküte » Kliendile » NÄIDU TEATAMINE
Print

NÄIDU TEATAMINE

Soojusarvestite ja lisaveearvestite näitude teatamiseks sisene iseteenindusse.

Soojusarvesti näidu teatamise kohustus on tarbijatel, kelle soojusarvestid ei ole ühendatud kauglugemissüsteemiga.

Soojusarvesti näit tuleb fikseerida arvestuskuu viimasel päeva ja edastada soojusettevõttele hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu kahe esimese tööpäeva jooksul. Näidu edastmiseks palun kasutada iseteenindust. Alternatiivina on võimalik edastada näidud vastava osakonna üldistele kontaktidele (e-postile või faksile) .

Soojusarvestilt soovime kolme näitu (üldjuhul arvesti menüüs esimesed järjestikused näidud):
• jooksev soojuskulu, MWh
• jooksev soojuskandja kulunäit (veekulu), m3
• jooksev tööajanäit, h

Kauglugemisega ühendatud arvestite näidud fikseeritakse soojaettevõtte poolt (arvestuskuu viimasel päeval) ning hooneomanikul täiendavat näidu fikseerimise ja edastamise kohustust  ei ole.

Lisaveearvesti ehk täiteveearvesti ei ole ühendatud kauglugemissüsteemiga ning selle arvesti näit tuleb kliendil esitada vähemalt üks kord aastas, sügisel peale kütteperioodi algust (soovitavalt 1.novembriks). Lisaveearvesti näit tuleb esitada ka igakordselt peale lisavee kasutamist (nt peale hoone küttesüsteemi avarii- või remondijärgset täitmist).