Eraküte

Eraküte » Uudised » Hakkepuidule üleminek langetab Raplas soojahinda ligi veerandi võrra
Print

Hakkepuidule üleminek langetab Raplas soojahinda ligi veerandi võrra
31. jaanuar 2014

AS-ile Eraküte kuuluv kaugküttefirma Raplas viib sel aastal oma soojuse tootmise maagaasilt üle taastuvkütusele, mis toob Rapla tarbijatele kaasa soojahinna ligi 25-protsendilise odavnemise.

„Taastuvkütusest toodetud soojus on ligi viiendiku võrra odavam maagaasil toodetust, mistõttu Erakütte eesmärk on minimiseerida maagaasi kasutamist ning viia kõik meie hallatavad võrgupiirkonnad üle taastuvkütusele. Eelmisel aastal viisime Jõgeva linna soojuse tootmise üle hakkepuidule ning tänavu alustame Rapla katlamaja rekonstrueerimist taastuvkütusele üleminekuks,“ lausus AS-i Eraküte juhatuse esimees Priidu Nõmm.

„Tulevikus kasutame Raplas soojuse tootmisel põhikütusena vaid kohalikku hakkepuitu, mille plussiks on tarne kindlus ja operatiivsus, kuid peamine on hakkepuidu soodne hind võrreldes importkütusega, mis otseselt mõjutab soojuse lõpphinda,“ lisas Nõmm. „Taastuvkütusele üleminekuga langeb Rapla linnas järgmisel küttehooajal soojahind ligi veerandi võrra,“ kinnitas ta.

Möödunud aasta kevadel esitas AS Rapla Küte taotluse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eesmärgiga viia üle taastuvkütusele viimane seni vaid maagaasil töötav Erakütte gruppi kuuluv katlamaja. Projekti realiseerimisega suureneb Rapla soojusega varustamise kindlus ning väheneb oluliselt CO2 emissioon välisõhku. Taotlus kiideti heaks ning KIK-i osalisel finantseerimisel lähikuudel algavad katlamaja rekonstrueerimistööd vältavad aasta lõpuni. Projekti kogumaksumus on 1,8 miljonit eurot. Rekonstrueerimistööde peatöövõtja on OÜ Nordecon Betoon.

Rekonstrueerimisprojekti raames ehitatakse uus hakkpuidukatlamaja võimsusega 5 MW, mis tulevikus toodab soojust baaskoormuse katteks ning maagaasi katlaid kasutatakse edaspidi tipuvõimsustel. Ehitustööde käigus lammutatakse vanad kütusemahutid, ehitatakse hakkepuidu ladu ning korrastatakse katlamaja  territoorium.  Ehitustöödega võivad kaasneda väljaspool talvist kütteperioodi lühiajalised soojusvarustuse katkestused, millest ettevõte teavitab kliente täiendavalt.

AS Eraküte ja AS Rapla Küte kuuluvad energeetikakontserni Utilitas. Kontserni kuuluvad soojus- ja elektritootja OÜ Tallinna Elektrijaam, kaugkütteettevõtted AS Tallinna Küte, AS Eraküte ja AS Rapla Küte ning käidu- ja hooldusteenuse pakkuja OÜ Väo Hake. Kontserni lähiaastate investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele. 2013. aastal viidi biokütusele üle Jõgeva katlamaja, 2014. aastal rekonstrueeritakse Rapla katlamaja ning aastaks 2015 on plaanis saavutada olukord, kus Tallinna kaugkütte baaskoormuse katavad ligi kahe kolmandiku ulatuses taastuval ja kohalikul kütusel töötavad soojusallikad.

Uudised