Eraküte

Eraküte » Uudised » Eraküte viib Jõgeva soojuse tootmise taastuvkütusele
Print

Eraküte viib Jõgeva soojuse tootmise taastuvkütusele
26. märts 2013

AS Eraküte alustab Jõgeva katlamaja üleviimist taastuvkütusele ning selle aasta novembrist kasutab katlamaja põhikütusena maagaasi asemel hakkepuitu.

„Eraküte viis jaanuari alguses läbi hankekonkursi eesmärgiga Jõgeva soojuse tootmine viia üle maagaasilt kohalikule kütusele, mis perspektiivis alandaks soojuse hinda ja suurendaks tootmise varustuskindlust. Konkursil edukaks osutunud ettevõte alustab lähipäevi projekteerimistöödega ning järgmisel küttehooajal kasutab katlamaja valdavalt kohalikku biokütust,“ sõnas AS Eraküte tegevjuht Priit Tiit.

Käesoleva aasta 2. jaanuaril kuulutas AS Eraküte välja hanke katlamaja rekonstrueerimiseks, mille tähtajaks laekus 6 pakkumist. Parimaks pakkujaks osutus AS Küte ja Ehitus.

Rekonstrueerimistööde käigus paigaldatakse katlamajja 6 MW  võimsusega katel koos eelkolde ning abiseadmetega, ehitatakse biokütuse ladu ning korrastatakse katlamaja hoone ja territoorium. Projekti maksumus on 1,4 miljonit eurot. Lepingujärgselt annab töövõtja valmis projekti üle novembri lõpus.

Uus biokatel hakkab tulevikus katma Jõgeva linna kaugkütte baaskoormust, maagaasil katlad toodavad soojust tipuvõimsustel.

Täna esitab Erakütte tütarettevõte AS Rapla Küte taotluse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus. 25.02.2013 väljakuulutatud uue keskkonnaprogrammi raames esitatud  taotluse eesmärgiks on  üle viia biokütuse kasutamisele viimane vaid maagaasil töötav Erakütte gruppi kuuluv katlamaja. Rapla katlamaja rekonstrueerimise käigus plaanitakse paigaldada 5 MW võimsusega  biokütuse katel, mis toodaks soojust baaskoormuse katteks ning maagaasi katlaid kasutatakse edaspidi tipuvõimsustel.

Lisainfo:
Priit Tiit
Tegevjuht
AS Eraküte
Tel: 6107 212
E-post: priit.tiit@erakyte.ee

Uudised