Eraküte

Eraküte » Uudised » Eraküte ja Rapla Küte ühinevad
Print

Eraküte ja Rapla Küte ühinevad

30. mail 2014 sõlmisid AS Eraküte ja AS Rapla Küte ühinemislepingu. Ühinemise tulemusena liitub Rapla Küte Eraküttega ning ühendatud ettevõtte ärinimeks jääb AS Eraküte.

Alustatud ühinemine on plaanis lõpule viia augustis 2014. Ettevõtete ühinemist teostatakse kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil ning muudatus ei mõjuta ettevõtte põhitegevust ega kliente.

Selle aasta Erakütte suurimaks investeerimisprojektiks on Rapla soojuse tootmise üleviimine maagaasilt taastuvkütusele, mis toob Rapla tarbijatele kaasa soojahinna ligi 25-protsendilise langemise. Katlamaja ehitustöödega on juba alustatud ning uus katlamaja käivitatakse selle aasta oktoobriks. Projekti raames ehitatakse uus hakkpuidukatlamaja võimsusega 5 MW, mis tulevikus toodab soojust baaskoormuse katteks ning maagaasi katlaid kasutatakse edaspidi tipuvõimsustel. Ehitustööde käigus lammutatakse vanad kütusemahutid, ehitatakse hakkepuidu ladu ning korrastatakse katlamaja  territoorium. Ehitustöödega võivad kaasneda lühiajalised soojusvarustuse katkestused, millest ettevõte teavitab kliente täiendavalt ette.

AS Eraküte ja AS Rapla Küte kuuluvad energeetikakontserni Utilitas. Kontserni kuuluvad veel kaugkütteettevõte AS Tallinna Küte, soojus- ja elektritootja OÜ Tallinna Elektrijaam ning käidu- ja hooldusteenuse pakkuja OÜ Väo Hake. Utilitase ettevõtted haldavad 500 km soojusvõrke ning kütavad 4400 hoonet. Grupi 39 käitatava katlamaja installeeritud võimsus on 1,1 GW ning gruppi kuulub 25 MW elektrilise ja 68 MW soojusliku nimivõimsusega koostootmisjaam Tallinna Elektrijaam. Kontserni lähiaastate investeeringute plaan keskendub soojusvarustuskindluse tõstmisele, kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele soojuse tootmises ning soojuse ja elektri koostootmise laiendamisele.