Eraküte

Eraküte » Uudised » AS Eraküte avab homme biokütusele üleviidud Jõgeva katlamaja
Print

AS Eraküte avab homme biokütusele üleviidud Jõgeva katlamaja
25. veebruar 2014

AS Eraküte avab 26. veebruaril 2014 rekonstrueeritud Jõgeva katlamaja, mis nüüdsest kasutab kohalikku hakkepuitu ning hakkab tarbijatele müüma soodsamat soojusenergiat.

„Erakütte eesmärk on tagada klientidele stabiilne soojusvarustus võimalikult soodsa hinnaga. Seni töötas Jõgeva katlamaja sisseveetava maagaasiga, mis hoidis soojuse hinda keskmisest kõrgemal tasemel. Kohaliku hakkepuidu kasutamine võimaldab müüa soodsama hinnaga soojusenergiat: esialgse prognoosi kohaselt langetab katlamaja rekonstrueerimine sel küttehooajal soojuse piirhinda Jõgeval viiendiku võrra,“ sõnas AS Eraküte juhatuse esimees Priidu Nõmm.

Nõmme sõnul on lisaks soodsamale sisendhinnale kohaliku kütuse plussiks tarnekindlus. Ühtlasi on uue katlamaja tehnoloogia  efektiivne ja töökindel, millega tõstetakse kogu linna kaugküttesüsteemi varustuskindlust.

„Küttele on traditsiooniliselt kulunud oluline osa leibkondade eelarvest, kuid uude katlamajasse tehtud investeering aitab kulusid paremini kontrolli all hoida. Ühtlasi astub Jõgeva nende linnade hulka, kus soojatootmine on keskkonnasõbralik ning see aitab väärtustada kohalike puidujäätmeid,“ ütles Jõgeva linnapea Aare Olgo.

Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati katlamajja 6 MW  võimsusega biokütusel töötav katel koos eelkolde ning abiseadmetega, ehitati biokütuse ladu ning korrastati katlamaja hoone ja territoorium. Uus biokatel katab Jõgeva linna kaugkütte baaskoormuse ning maagaasil töötavaid katlaid kasutatakse tipukoormustel. Projekti orienteeruv maksumus oli 1,4 miljonit eurot ning rekonstrueerimise viis läbi AS Küte ja Ehitus. Katlamaja tehnoloogia tarnis AS Tamult ning objektile paigaldati Taani ettevõtte Danstoker veekatel.

Katlamaja käivitati plaanijärgselt novembris, millele järgnes seadmete häälestusperiood ning täisvõimsusel hakkas uus biokütusel töötav katel tööle aasta lõpus.

Lisaks investeeringutele tootmisesse tegeleb Eraküte aktiivselt Jõgeva jaotusvõrgu renoveerimisega. Suvel asendas ettevõte ligi 200 m amortiseerunud soojustrassi eelisoleeritud torustikuga. Uued soojustrassid said lasteaed „Karikakar“ ja KÜ Aia 52 ning need tagavad klientidele maksimaalse varustuskindluse käesoleval küttehooajal. 2015. aastal kavatseb Eraküte teha Jõgeval suuremahulisi soojusvõrgu peamagistraali rekonstrueerimistöid, mille käigus asendatakse ligi 1 000 meetrit vana amortiseerunud soojustorustikku uute eelisoleeritud torudega.

AS-ile Eraküte kuuluv kaugküttefirma viib ka Raplas tänavu soojusetootmise maagaasilt üle taastuvkütusele.

AS Eraküte pakub kaugkütte teenust seitsmes Eesti linnas - Valgas, Jõgeval, Haapsalus, Kärdlas, Tiskre-Hansu elurajoonis Tallinnas, Keilas ja Raplas. Rohkem kui pooltes piirkondades on tehtud vajalikud investeeringud ning soojust toodetakse peamiselt hakkepuidust. Maagaasist ja põlevkiviõlist loobumise positiivne mõju peegeldub otseselt nende piirkondade müügihindades, mis jäävad tunduvalt alla Eesti keskmise soojuse hinnataseme.
 
AS Erakütte kuulub eestimaisesse energeetikakontserni Utilitas. Kontserni kuuluvad soojus- ja elektritootja OÜ Tallinna Elektrijaam, kaugkütteettevõtted AS Tallinna Küte, AS Eraküte ja AS Rapla Küte ning käidu- ja hooldusteenuse pakkuja OÜ Väo Hake. OÜ Utilitas omab kontserni ettevõtetes 100% osalust. Kontserni lähiaastate investeeringute plaan keskendub kohalike ja taastuvkütuste osakaalu suurendamisele. Lisaks Jõgeva ja Rapla katlamajade biokütusele üleviimisele on aastaks 2015 plaanis saavutada olukord, kus Tallinna kaugkütte baaskoormuse katavad ligi kahe kolmandiku ulatuses taastuval ja kohalikul kütusel töötavad soojusallikad.

Uudised